Субота, 24.08.2019
Відділ освіти Цюрупинської РДА
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Модератор форуму: cur-rvo  
Форум » матеріали семінару » секція вчителів біології, хімії » Технологія продуктивного навчання (в придметах природничого циклу)
Технологія продуктивного навчання
cur-rvoДата: П`ятниця, 20.02.2009, 16:17 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 22
Репутація: 0
Статус: Offline
Актуалізація поняття продуктивне навчання пов'язане з реформуванням освіти України переходом на 12-річної середньої школи та приєднанням до загальноєвропейського освітнього простору.
Середня освіта, яка сформувалась у середині XX сторіччя, передбачала трансляцію учням готової інформації з предмета, а не засвоєння реальної діяльності методами тієї чи іншої науки. Переважання репродуктивних методів в організації навчальної діяльності призводить до послаблення внутрішньої мотивації учнів, зниження їхнього творчого потенціалу.
На думку відомих російських учених В. Ледньова, Ю. Ді та А.Хуторського «вирішення даної проблеми можливе в переході від навчання «як передачі знань учню» до продуктивної освіти, коли накопичення знань учня відбувається в процесі створення ним власних освітніх продуктів-гіпотез, досліджень, творів, правил, живописних картин, комп'ютерних програм тощо. Особистісний освітній розвиток учня - його знань, почуттів, здібностей, досвіду в цьому разі відбувається одночасно із залученням його в наукові й культурно-історичні процеси, як їх повноправного учасника.
Технологія продуктивного навчання надає можливість навчання на основі практичного життєвого досвіду, що допомагає молоді в їхньому професійному пошуку, розв'язанні їхніх соціальних, освітніх психологічних і культурних проблем.
Саме такий підхід до організації навчальної діяльності в загальноосвітній школі обумовив вибір проблемної теми творчої групи вчителів природничої галузі: «Технології продуктивного навчання в системі предметів природничого циклу».
Міжнародні дискусії щодо освіти, в якій брало участь багато педагогів, що домоглися різного рівня успіху в комплексному навчанні та соціальній практиці учнів, сприяли визначенню важливих складових продуктивного навчання.
Продуктивне навчання - це процес освіти, метою якого є розвиток особистості в співтоваристві, також удосконалення самого товариства. Цей процес спрямований на успішність у діяльності, орієнтований на продукт, та осмислення цієї діяльності в групі учнів за підтримки педагогів.
Продуктивне навчання спрямоване на набуття життєвих умінь, що ініціюють особистісне зростання та індивідуальний розвиток, міжособистісне спілкування та взаємодію, а також самовизначення його учасників.
Продуктивне навчання - продуктивно орієнтована діяльність в реальній життєвій ситуації учнів.
Продуктивне навчання - це навчання, що забезпечує реальний зв'язок освіти з життям, відкриває перспективу молодим людям за допомогою своїх знань і вмінь знайти роботу, домогтися успіху у житті.
Продуктивне навчання - це процес створення учнями певного продукту, процес набуття життєвих навичок, які забезпечують самовизначення та особистісний розвиток кожного учня.
Продуктивне навчання - орієнтація педагогічної діяльності на на одержання навчального і предметного продукту в самостійній діяльності.
Цілями продуктивного навчання є:
- створення комплексу оптимальних умов для розвитку особистості учня;
- створення умов для розумової діяльності;
 
cur-rvoДата: П`ятниця, 20.02.2009, 16:18 | Повідомлення # 2
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 22
Репутація: 0
Статус: Offline
- створення у навчально-виховному процесі цілісної системи знань,
умінь, навичок;
- максимально пристосувати освіту до потреб людини;
- міжсуб'єктивні, партнерські взаємини педагога і учня;
- набуття учнями життєвих умінь, що ініціюють особистісне зростання та
індивідуальний розвиток, міжособистісне спілкування, взаємодію та
самовизначення;
- отримання конкретного продукту в результаті самостійної предметної
діяльності учня згідно із загальними вимогами навчання;
- конкретний соціально значимий продукт;
- організація мотивованого, самостійного практично орієнтованого
навчання;
- створення діяльнісного підходу до навчання, формування у учнів умінь
утверджувати себе через постійну продуктивну діяльність;
- орієнтація на практичне дослідження успіхів у самоосвітній діяльності.
Сьогодні учень повинен повернутися зі школи з певними результатами.
Щоб дійсно був результат і був він ефективним, необхідна більша інтеграція теоретичного навчання в практичний досвід. Школа має максимально реалізувати головні принципи продуктивної освіти:
- служіння дитині;
- глибоке знання природи дитини законів її розвитку і виховання;
- демократизація;
- гуманізація;
- національний характер;
- вільний вибір;
- самоосвіта;
- індивідуальність;
- продуктивність, результативність.
Продуктивне навчання як педагогічний метод відрізняється від репродуктивного тим, що в його основі лежить системне досвідчене виробництво та рефлексія. Таке навчання здійснюється в ситуаціях практичної участі школярів за допомогою, які послідовно формують продуктивне навчання з урахуванням його критеріїв:
- особистісного;
- діяльнісного;
- соціального;
- культурного;
- технічного.
Учасники продуктивного навчання беруть на себе контроль за навчанням і розпочинають самоконтрольоване «особистісне навчання».
В цьому процесі використовують різні методи (колажі, рольові ігри, проектне навчання, вправи, що містять інформаційні та комунікативні медіа технології).
В системі продуктивного навчання здійснюється якісне оцінювання індивідуального освітнього процесу, що фіксує особисте просування кожного учня відповідно до персональних завдань і якості продукту. Акцент при оцінці робиться на умінні використовувати знання, інформацію в різних видах діяльності. У зв'язку з цим актуальними є методи, що оцінюють уміння і
 
cur-rvoДата: П`ятниця, 20.02.2009, 16:19 | Повідомлення # 3
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 22
Репутація: 0
Статус: Offline
здатність використовувати одержанні знання в реальній діяльності(автентичне тестування, есе (реферати), порт фоліо, проектна діяльність (іегіотапсе іезі).
Під час продуктивного навчання в учнів починає діяти установка поліпшити, досягти, взаємодіяти.
Поняття діяльності є центральним у продуктивному навчанні. Завдяки залученню до реальних життєвих ситуацій, учні стають активними в тій сфері діяльності, яку вони обрали самі (як у нормальній ситуації у професійному житті). Разом із педагогами вони планують та реалізовують індивідуальну освітню програму, осмислюючи і узагальнюючи свій досвід у різних аспектах ( власне навчальному, культурному, політичному).
В рамках продуктивного навчання програмовий матеріал та навчальний план індивідуалізуються відповідно до особистісних потреб учнів. Таке самостійне навчання та реалізація індивідуальної програми на основі практичної діяльності й досвіду учнів відбувається за педагогічного сприяння та супроводу з боку педагогів. Вони підтримують самостійне навчання шляхом стимулювання, порад і якісного оцінювання, досягаючи особистості, яка навчається відкрити для себе й реалізувати свою навчальну діяльність. Вони підтримують саме самостійне учіння й самостійне виготовлення продукту. Тут дуже важливо розвинути здатність консультування на основі непрямого підходу Карла Роджерса.
Необхідність індивідуалізації доповнюється груповим навчанням, значення якого продуктивному навчанні не менш важливе. Молоді люди здобувають досвід елементарної комунікації з однолітками, для того, щоб самовизначитися й віднайти почуття особистої гідності.
Самоосвіта потребує презентації результатів кожного члена групи, а також формування навичок ведення дискусії, щоб особистий досвід, погляди, продукти діяльності можна презентувати, критично проаналізувати, скоригувати та щоб вони стали корисними для інших.
Основні позиції вчителів в системі продуктивного навчання:
- наставник;
- співробітник;
- компетентний консультант-універсал;
- тренер;
- особистий радник, вчитель життя;
- науковий керівник індивідуального проекту;
- менеджер;
- партнер у плануванні, аналізі й оцінці навчання;
- співрозмовник;
- організатор навчання (через зміст передає соціокультурні зразки
пізнання);
- організатор учіння (індивідуальної пізнавальної діяльності школяра
через колективні форми роботи);
- посередник між дитиною, учнівським колективом, загалом та засобами
інформації;
- керівник групи;
- координатор;
- фасилітатор.
 
cur-rvoДата: П`ятниця, 20.02.2009, 16:20 | Повідомлення # 4
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 22
Репутація: 0
Статус: Offline
Основні позиції учня в системі продуктивного навчання:
- суб'єкт діяльності;
- дослідник проблеми;
- учень-творець;співрозмовник;
- учень-споживач;
- самостійне отримання знань;
- створення умов саморозвитку у взаємодії з педагогом;
- рецензент;
- проектувальник свого життя.
Основні продукти учнів:
- навчання;
- гіпотези, дослідження, твори, правила, живописні картини, комп'ютерні
програми, вироби з різних матеріалів, рекомендації щодо виготовлення
будь яких речей тощо;
- установки учнів, рекомендації як поліпшити, досягти, зберегти,
взаємодіяти, вдосконалювати;
- праця: результативна, плідна, обміркована;

- відкриття (суб'єктивно нове знання);
- знання, навички, досвід, ідеї, практичний результат;
- науково-дослідницькі роботи;експериментальні вправи тощо.
Організація довкілля в системі продуктивного навчання.
Продуктивне навчання передбачає таку форму навчальної діяльності як навчальна майстерня (іеапзЬор). Відрізняється таке місце навчання від традиційного класу насиченістю навчальним матеріалом, обладнанням (інформаційно-комунікативне забезпечення).
- бібліотека;
- медіа тека з темною кімнатою для перегляду;
- результати творчої праці учнів (проекти, наукові роботи, прилади,
тощо);
- наочні посібники, комп'ютерне забезпечення;
- колекції робочих матеріалів;
- дидактичні матеріали;
- різноманітні ігри і засоби стимулювання креативності та
комунікативності;
- експонати;
- довідкова література;
- репродукції;
- карти.
Вікна та стіни використовують для демонстрації документації навчальної діяльності та нових розробок.
Навчальна майстерня виступає в ролі моста між практичним і
теоретичним, індивідуальним і груповим навчанням. Вона - це деякою мірою
практична лабораторія, де визначають і осмислюють питання й теми, що
випливають з аналізу практичної діяльності. Це - місце, де готуються до роботи
з цими темами за допомогою:

 
cur-rvoДата: П`ятниця, 20.02.2009, 16:20 | Повідомлення # 5
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 22
Репутація: 0
Статус: Offline
- вибору методів для вивчення;
- пошуку інструментарію для вивчення і подолання труднощів;
- обміну та збагачення досвідом;
- систематичного експериментування;
- пошуку креативних рішень та ідеального варіанту (визначення мрії).
Навчальна майстерня - це місце, де рефлексія та осмислення досвіду поєднується з практичною діяльністю й спрямованістю на майбутню діяльність. Учні мають змогу для групової рефлексії з приводу свого колишнього досвіду і підготовки до нового досвіду.
Навчальна майстерня дуже зручна для індивідуального учіння оскільки допомагає розкрити методи та навчальний матеріал, що відповідає ситуаціям.
На хід ефективності уроку впливає і форма розстановки меблів на занятті.
Етапи діяльності у системі продуктивної освіти
1. Діяльність у соціумі, в процесі якої учень розвиває особисті вміння,
виявляє точки «стопору», без подолання яких він не зможе діяти, зростати
в даній справі. (Так, школярі можуть роботи щось вагоме одне для
одного, для родичів, для інших учнів школи. Вони активно шукають поле
діяльності в середині школи і починають виходити за її межі). Ситуації
постійного вільного вибору дозволяють учням відчувати результати своєї
діяльності.
2. Обговорення результатів і проблем з учителями, що водночас є
діяльнісним оцінюванням і формою педагогічної підтримки; таке
оцінювання допомагає учневі усвідомити досягнуті результати й
проблеми, прийняти рішення про подальші дії.
3. Обговорення проблеми з іншими учнями школи, завдяки чому діти
можуть виявити походження особистих проблем, допомогти одне одному
вирішувати спільні важливі питання.
4. Вихід на нову, більш усвідомлену діяльність як у соціумі, так і в школі.
Ознайомлюючись з виробництвом під час екскурсій або навчальної
практики, діти виявляють бажання пройти той чи інший курс у школі,
розуміти його необхідність для подальшої спеціалізації. Середні школярі
часто створюють мікро групи і вибудовують спільні освітні траєкторії.
Досвід роботи вчителів творчої групи з використанням методики продуктивного навчання дає підстави говорити про поглиблення мотивації учнів та вчителів до продуктивної самоосвітньої діяльності, активізації творчої енергії.
Використання особистого досвіду з користю для інших, аналіз досягнутих результатів, вибір форм і місця діяльності, відповідальність за свій вибір не тільки перед собою, а й перед іншими, мотивація до творчої, інноваційної діяльності - все це є результатами запровадження продуктивного навчання.
 
cur-rvoДата: П`ятниця, 20.02.2009, 16:21 | Повідомлення # 6
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 22
Репутація: 0
Статус: Offline
Результативність продуктивного навчання
В процесі продуктивного навчання учень:
- набуває ще до закінчення школи прикладного досвіду практичної роботи;
- починає дивитись на систему знань через призьму практичного досвіду;
- завдяки новому досвіду роботи визначає й фіксує мету поведінки та дій, що
ведуть до підвищення життєвої компетентності;
- розвиває впевненість та відповідальність, здібності міжособистісного
спілкуання, поєднуючи практичну роботу та навчальну програму;
- набуває творчої самостійності та здатності ефективно включатися в оточення
людей;
- набуває мотивації для вдосконалення комунікативних навичок;
- набуває можливостией прикладати свої здібності в співтоваристві;
- отримує інтелектуальні стимули, необхідні для культурного входження в
співтовариство;
- набуває цінних для нього професійних та ділових контактів у сфері, яка може
згодом стати корисною для роботи;
В процесі організації продуктивного навчання школа:
- підтримує контакти в різних професійних сферах, з тим, щоб став можливим
розвиток суб'єктів діяльності і самої школи;
- починає займатися проблемами учнів, що постають після їх повернення з
місця практики;
- усвідомлює проблеми бізнесу,держави, індустрії, сфери дозвілля пов'язуючи
їх з метою освіти;
- організує візити на державні та приватні підпрємства,в медичні, культурні
центри, які розглядає як інструмент отримання освіти;
- усвідомлює можливості для мотивації учнів та націлювання їх на освіту й
роботу.
Література:
І.І.Бьом, Й.Шнейдер. Складові системи продуктивного навчання У'Завуч", №14,2004р.\.
2.0 Леонтьєва.Місто як школа У'Завуч", №14,2004р.,с.13\. 3.Модель датских продуктивних школ У'Школьньїе технологии",№4,1999р.\ 4.Уніфікація природничо-математичної освіти в контексті європейського виміру \Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 жовтня,2007 р.\.
5.Л.М.Забродська, О.В.Онопрієнко. Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя. К.Основа, 2004р. б.В.Д.Щарко. Сучасний урок. К. 2007р.
7.А.Кроуфор, В.Саул. Технологія розвитку критичного мислення учнів. К. Плеяди, 2006р.
8.Продуктивне навчання як основа стратегії розвитку інноваційної особистості У'Управління школою", Основа, №3, січень, 2008р.\.
 
cur-rvoДата: П`ятниця, 20.02.2009, 16:25 | Повідомлення # 7
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 22
Репутація: 0
Статус: Offline
Структура продуктивного уроку
Цюрупинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №4
вчитель біології та основ здоров’я
Іпатенко В.В.

Сучасна школа як соціально-педагогічна система покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості й сучасним вимогам суспільства. Щоб гідно жити в суспільстві, особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності.
Школа має допомагати учням в оволодінні технологіями життєтворчості, створити умови для розкриття потенціалу самопізнання, самооцінки, само-
програмування, самоактуалізації, саморегуляції, самореалізації, самоконт-ролю, інтеграції в соціокультурний простір.
Метою освіти є формування рівня соціальної зрілості учнів, достатньої для забезпечення їхньої автономності, самостійності в різних сферах життєдіяльності. Компетентнісний підхід покликаний подолати прірву між освітою й життям.
До методів, які сприяють компентному особистісто орієнтованому творчому навчанню, учений А.В.Хутірський відносить метод продуктивного навчання.
Продуктивне навчання – це процес створення учнем і вчителем певного продукту, процес набуття життєвих компетентностей, які забезпечують самовизначення та особистісний розвиток.
Воно передбачає навчання дітей у ситуаціях, максимально наближених до реального життя, коли матеріал не повідомляється вчителем, а знання здобуваються в процесі певних практичних прийомів. Адже експериментально встановлено, що в пам’яті людини залишається до 90 % інформації, яку вона здобуває сама, до 50% того, що вона бачить, і лише 10% того, що чує. Продуктивна орієнтація освіти дозволяє учням пізнати навколишній світ (когнітивні методи), створити освітню продукцію.

Когнітивні методи навчання – це методи навчального пізнання. Вони діляться на: емпатію, смислове бачення, метод фактів, евристичне спостереження, конструювання понять і правил теорії, прогнозування, символічне бачення, метод гіпотез, метод помилок.

1. Метод емпатії (перевтілення) означає осягнення почуттів іншої людини, перевтілення в стан іншого об’єкта. Цей метод може бути застосований для „вселення” учнів в об’єкти навколишнього світу, що ними вивчаються, щоб краще відчути та зрозуміти його зсередини. Це дає змогу краще зрозуміти і висловити власні почуття, без побоювання розкритися і бути висміяним навколишніми. Учні мають чудову можливість для практичного відпрацювання навичок у ситуаціях, близьких до реальності. Наприклад: при вивчені теми „Домашні завдання” (5 кл.) перевтілитися в учня, який забув записати домашнє завдання.
2.Метод змістовного (смислового) бачення – цей метод є продовженням попереднього. Заключається у концентрації (одночасній) свого зору і набутих знань на освітньому об’єкті, дозволяє учням зрозуміти внутрішню суть об’єкта. Виділяють питання, які вчитель може запропонувати учням:
а)Яка причина цього об’єкта, його походження?
б)Яка будова об’єкта? Що відбувається у нього в середині?
в)Чому він саме такий, а не інший?
Під час використання цього методу розвивається в учнів інтуїція.
3.Метод евристичного спостереження – спостереження як цілеспрямоване сприйняття учнем різних об’єктів є підготовчим етапом у формуванні його теоретичних знань.
Під час спостережень учень отримує попередню інформацію від учителя, а також здобуває нову інформацію і конструює нові знання.
Метою евристичного спостереження є навчання дітей здобувати та конструювати знання за допомогою спостережень.
Наприклад: поспостерігавши за перельотом певного виду птахів, скласти карту.
4.Метод фактів – це етап пізнання, пошук фактів, відмінність їх від не фактів.
Наприклад: факти і міфи про ВІЛ ⁄ СНІД.
5.Метод досліджень – обирається об’єкт досліджень.
Учням пропонується дослідити цей об’єкт за планом:
а)мета дослідження
б)план роботи
в)факти про об’єкт
г)досліди, малюнки дослідів
д)нові факти, версії, гіпотези
е)висновки, результати
Наприклад: роботи у МАН; участь у акціях „Птах року”, „Допоможемо зимуючим птахам”.
6.Метод конструювання понять, правил, теорій.
Спочатку поняття формується на основі актуалізації вже набутих, відомих уявлень. Порівнюючи і обговорюючи уявлення учнів про поняття, учитель допомагає довести їх до деяких форм. Результатом такої роботи виступає колективний творчий продукт – сформульоване спільно поняття, правила.
Наприклад: розробка правил поведінки в певних життєвих ситуаціях.
7.Метод гіпотез – учням пропонується завдання – сконструювати версії відповідей на поставлене вчителем запитання або проблему. Учні пропонують вихідні позиції або точки зору на проблему, застосовують

 
cur-rvoДата: П`ятниця, 20.02.2009, 16:28 | Повідомлення # 8
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 22
Репутація: 0
Статус: Offline
різноплановий підхід до конструювання гіпотез. Цей метод використовується під час рішення прогностичних завдань типу „Що буде, якщо з Землі зникнуть рослини?”
8.Метод прогнозування – застосовується до реального процесу, або процесу, що планується. Наприклад: у 10 класі при вивчені теми „Фотосинтез”, учні прогнозують, що цей процес протікає при певних умовах (наявність вуглекислого газу, світла...).Потім прогноз порівнюють з реальністю, проводиться обговорення результатів, робляться висновки.
9.Метод помилок – цей метод передбачає зміну негативного ставлення до помилок. Вона розглядається як джерело протиріч, феноменів, виняток із правил, джерело нових знань. Помилка не тільки виправляється, а й з’ясовуються її причини.

Креативні методи навчання орієнтовані на створення учнями власних освітніх продуктів. Пізнання при цьому можливе, але воно відбувається саме під час та за рахунок творчої діяльності учня. Головним результатом є отримання нового продукту.
До креативних методів належать методи, які у традиційному розумінні є інтуїтивними: метод „мозкового штурму”, метод емпатії, педагогічні методи учня, що виконує роль вчителя.
Такі методи спираються на нелогічні дії учнів, які мають інтуїтивний характер. Інший вид креативних методів навчання базується на виконанні алгоритмічних приписів та інструкцій. Їх мета – побудова логічної опори для створення учнями освітньої продукції.
Розглянемо деякі з методів, що належать до групи креативних методів навчання.
Метод придумування – це спосіб створення невідомого учням раніш продукту за результатами їх певних розумових дій. Метод реалізується за допомогою таких прийомів:
а)заміщення якості одного об’єкта якостями іншого з метою створення нового об’єкта;
б)пошук властивостей об’єкта в іншому середовищі;
в)зміна елемента об’єкта, що вивчається, та опис властивостей нового об’єкта, який здобуто за результатами цієї зміни.
Метод „Якби...”. Учням пропонується скласти опис та намалювати малюнок про те, що відбувається, якщо у світі щось зміниться, наприклад: людство переселиться на Місяць тощо. Виконання учнями подібних завдань не тільки розвине їх здатність уявляти, а й дозволить краще зрозуміти будову реального світу, взаємозв’язок його складових, фундаментальні основи різних наук.
Метод аглютинації. Учням пропонується поєднати непоєднувані у реальності якості, властивості, частини об’єкта та зобразити, наприклад: тверду кров, гарячий сніг тощо.
Метод гіперболізації. Збільшується чи зменшується об’єкт пізнання, його окремі частини або якості: зображують тварин з великими головами або маленькими ногами тощо. Особливий ефект таким уявленням може надати Книга рекордів Гіннеса, у якій досягнення балансується на межі реальності та фантазії.

Оргдіяльнісні методи включають у себе такі: планування, створення освітніх програм, нормотворчість, контроль, рефлексія, взаємо навчання, рецензія.

Метод планування – це планування учнями освітньої діяльності на певний період часу (урок, день, тиждень), або на період вивчення теми, розділу, виконання творчого завдання. План може бути усний та письмовий, простий чи складний, головне, щоб він позначав основні етапи та види діяльності учня щодо реалізації його цілей. Під час роботи план може змінюватися, доповнюватися.
Метод створення освітніх програм – вимагає ретельної підготовки учнів, а саме: змістового бачення предмета своїх знань; уміння встановлювати головну мету та напрямки діяльності.
Метод нормотворчості – це розробка учнями норм індивідуальної й колективної діяльності. У його основу покладено евристичний процес, що допомагає встановлювати суб’єкти діяльності та їх функціональні права, формування правил та законів (правила групи, сценарії свят).
Метод контролю – особистісно зорієнтоване навчання змінює зміст і критерії оцінки освітньої діяльності. На відміну від традиційного навчання, в особистісно зорієнтованому навчанні освітній продукт учня оцінюється за ступенем відмінності від заданого (реферати, проекти...).
Метод рефлексії – освітнім результатом навчання є тільки той, що усвідомлений учнем. Мета рефлексивного методу – методологічний каркас здійсненої предметної діяльності, на основі нього продовжувати предметну діяльність.
Метод взаємонавчання – передбачає роботу в парах, групах або під час проведення колективних занять, де учні виконують роль учителя, застосовуючи доступний їм набір педагогічних прийомів.
Метод рецензії – виробляє вміння критично сприймати освітній продукт товариша, його усну відповідь.

Розглянувши різні методи продуктивної діяльності, які можна використовувати на уроках, тепер перейдемо до структури продуктивного уроку.

 
cur-rvoДата: П`ятниця, 20.02.2009, 16:29 | Повідомлення # 9
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 22
Репутація: 0
Статус: Offline
Структура продуктивного уроку.
1. Мотивація
Мета цього етапу – сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми, мотивувати їхню пізнавальну діяльність. Прийомами навчання можуть бути обговорення малюнка і читання діалогу на початку параграфа, виконання відповідного завдання за підручником або постановка цікавого питання за темою уроку, цитата, коротка жвава історія, розминка тощо. Займає не більш як 5% часу уроку.

2.Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних
результатів
Мета – забезпечити розуміння учнями їхньої діяльності, тобто того, що вони повинні досягти в результаті уроку і що від них очікує вчитель. Часом буває доцільно залучити до визначення очікуваних результатів усіх учнів (приблизно 5% часу).
Для того щоб почати з учнями спільний процес руху до результатів навчання, в початковій частині уроку потрібно:
- назвати тему уроку або запропонувати комусь з учнів прочитати її;
- якщо назва теми містить нові слова або проблемні питання, звернути увагу на це учнів;
- запропонувати комусь з учнів оголосити очікуванні результати за вашим записом на дошці, зробленими заздалегідь. Пояснити необхідне, якщо мова йде про нові поняття, способи діяльності тощо;
- нагадати учням, що наприкінці уроку ви перевірятимете їх відповідно до того, яких вони досягли результатів, треба ще пояснити учням, в який спосіб ви оцінюватимете їхні досягнення в балах.

3. Надання необхідної інформації

Мета – дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути стисле пояснення (3-5 хвилин), читання тексту параграфа, перевірка домашнього завдання. Нагадаємо, що в п’ятому класі обов’язковим для учнів є читання тексту вголос, застосування прийому коментованого читання, читання ланцюжком або по ролях тощо. ознайомлення з інформацією не є самоціллю. Будувати навчальний матеріал треба таким чином, щоб основні поняття учні опрацювали неодноразово, поступово поглиблюючись і удосконалюючись за змістом. На цей елемент під час опрацювання окремого питання параграфа витрачається не більше ніж 5-10 хвилин. Загалом на опанування новою для учнів інформацією відведено близько 20% часу.

4. Інтерактивні та інші вправи – центральна частина заняття

Мета – засвоєння й застосування навчальних досягнень учнів відповідно до очікуваних результатів уроку. Послідовність проведення цього елемента:
- інструктування – вчитель розповідає учасникам про мету вправи або порядок виконання завдання, про правила, про послідовність дій, і кількість часу на виконання; чи все зрозуміло учням;
- якщо це передбачено підручником, відбувається об’єднання в пари чи групи і розподіл ролей;
- виконання завдання, в якому вчитель виступає як організатор, помічник, ведучій дискусії, намагаючись дати учням максимум можливостей для самостійної роботи і навчання в співробітництві одне з одним;
- презентація виконання вправи або завдання.

Ця частина уроку займає, як правило, близько 50% його часу.

5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку

Мета – рефлексія, усвідомлення того, що було зроблено на уроці, чи досягнуто поставленої мети, як можна застосувати отримане на уроці в майбутньому. Підбиття підсумків бажано проводити у формі запитань. Крім передбачених підручником, учням можна запропонувати запитання: що нового дізналися, яких навичок навчилися, де це можна застосувати в житті. Крім того, можна поставити запитання й щодо проведення самого уроку: що було найбільш вдалим, що ще сподобалося, що потрібно змінити в майбутньому. Важливо, щоб самі учні змогли сформулювати відповіді на всі ці запитання. Для підбиття результатів бажано лишити до 10-20% часу, відведеного на урок.

До вашої уваги подається приклад продуктивної навчальної діяльності з інтегрованого предмету основи здоров’я у п’ятому класі.

 
cur-rvoДата: П`ятниця, 20.02.2009, 16:48 | Повідомлення # 10
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 22
Репутація: 0
Статус: Offline
ПРОДУКТИВНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
Учитель Вістерина Т.І.
Учитель Рибалкіна С.В.

Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів і технологій навчання. Перелік цих методів є досить широким, їх можливості — різ-ноплановими, тому доцільно окреслити провідні стратегічні напрями, визначивши, що єдиного рецепту на всі випадки життя, звісно, не існує.
Потенціал, наприклад, продуктивних методик та технологій є дуже високим і ре-алізація його безпосереднім чином впливає на досягнення ті кого результату на-вчання як компетентність.
Продуктивне навчання забезпечує засвоєння знань та умінь, володіючи якими ви-пускник школи знаходить підґрунтя для свого подальшого життя. «Продуктивні — означає необхідні, дієві, міцні, постійно актуальні, сформовані на належному рівні знання та уміння». І. Підласий, підкреслюючи, що продуктом школи є людина, осо-бистість, відзначає основні задачі, які підлягають реалізації:
•Проект СНІД розміщено в каталозі файлів

Більш детальна інформація знаходиться у прикріплених файлах (уроки і проекти)

Прикріплення: 1755087.zip(394.0 Kb)
 
cur-rvoДата: П`ятниця, 20.02.2009, 16:52 | Повідомлення # 11
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 22
Репутація: 0
Статус: Offline
Екологічний проект.

Костогризівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Вчитель хімії і біології
Кудря В.М.

Урок – проект, 7 клас, біологія.

Тема: Значення покритонасінних рослин для здоров’я людини. Рослини антиоксиданти.
Тип уроку: Узагальнюючий.
Метод: Проектна та дослідницька діяльність учнів.
Колективно інформаційно-практичний проект.
Реалізації проекту передувала екскурсія в природу та спілкування з медичними працівниками.
Мета
• Навчальна: Дати поняття про радіаційне забруднення довкілля. Встановити взаємозв’язок між трьома поняттями «радіація», «покритонасінні», «здоров’я». Довести, що деякі рослини – рятівники від радіації і багатьох недуг.
• Розвивальна: Підвищення компетентності учнів щодо здоров’я людини; розвиток критичного мислення, вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки. Розробити засоби захисту від радіації.
• Виховна: Формування переконань, що здоров’я – найважливіша цінність людини. Виховання екологічної культури.

Обладнання: магнітна дошка, демонстраційний стенд, фізична карта України, схеми, плакати, малюнки, гербарій лікарських рослин, фото- і відеоматеріали.

Актуальність проблеми захисту від радіації.
Перед уроком було створено штаб проекту, який складається з учнів-консультантів і дослідників, вчителя. Було означене велике коло проблем, які турбують хворих. Здійснивши аналіз проблем, визначили шляхи їх розв’язання на місцевості з максимальним задіянням квіткових лікарських рослин, що знаходяться поруч з нами.
(проект розміщено в каталозі файлів)

 
cur-rvoДата: П`ятниця, 20.02.2009, 16:58 | Повідомлення # 12
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 22
Репутація: 0
Статус: Offline
Цюрупинська гімназія

Портфоліо
учителя біології
Черіної Людмили Федорівни
Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання: Учитель-методист

детальніше дивіться прикріплений файл

Прикріплення: ...doc(348.0 Kb)
 
Форум » матеріали семінару » секція вчителів біології, хімії » Технологія продуктивного навчання (в придметах природничого циклу)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz